Mac OS X-tips: 10 sätta att starta OS X


1. När din Mac startar så kan du bestämma från vilken skiva den ska starta, hur den ska starta och om den ska kontrollera och reparera eventuella fel på din maskin.


2. För att välja startskiva håller du ner Alternativtangenten när din Mac startar.


3. Om du vill få upp dialogrutan där du väljer startskiva snabbt så håller du ner både alternativtangenten och musknappen.


4. Om du ska starta från en CD eller en DVD så håller du ner C-tangenten.


5. Du kan också starta i enanvändarläget genom att hålla ner Kommando-tangenten och S.


6. För att se vad som händer när OS X startar så håller du ner Kommando - V för att starta i så kallat »verbose-läge«.


7. Du kan även tömma den del av minnet som annars alltid ligger kvar i RAM, non-volatile, och den del som kallas för parameter RAM. Du gör det genom att hålla ner Kommando-Alternativ-P-R-tangenterna och låt din Mac spela två ackord, alltså starta om två gånger.


8. För att se vad som sparas i non-volatile-ram skriv nvram -p i Terminalen så får du veta.


9. För att mata ut en skiva när du startar din Mac så håller du in musknappen.


10 . Det viktigaste att komma ihåg ihop med uppstarten är Shift-tangenten. Om du startar om din Mac och håller ner Shift så startar din Mac i »Säker start«. När du startar med Shift nedtryckt så letar systemet igenom din disk efter fel och om några hittas så försöker systemet laga dem. I Säker start-läget så läser systemet inte heller in alla tillägg och om du fortsätter att hålla in Shift-tangenten efter att du har loggat in så startar inte heller dina startobjekt.


Alla 166 tips för Mac OS X