Bland fem nya patent som Apple tilldelats av det amerikanska patentverket hittar vi tre som gäller gamla iPodtillbehör, ett som gäller sätt att visa text utifrån referenspunkter, och ett som beskriver en ny teknik för att stoppa eko som uppstår under röstsamtal när den ena partens mikrofon fångar upp inkommande ljud.

Tekniken går ut på att mäta förhållandet mellan inkommande och utgående ljud och använda detta förhållande som bas för ett filter som varierar mikrofonens känslighet för att på så sätt hindra ekot.

Patentet innehåller, föga förvånande, inga tecken på i vilken Appleprodukt denna teknologi kan komma att användas.

Källa: MacNN