Vår tyska systertidning MacWelt skriver idag om en allvarlig säkerhetslucka som upptäckts i Windowsversionen av Quicktime.

Kör man Mozilla Firefox kan säkerhetshålet i Quicktime leda till att skadliga javascript exekveras. Övriga webbläsare tycks dock vara opåverkade.

Tills säkerhetshålet är tilltäppt bör man alltså vara på sin vakt om man använder Firefox i Windows.

Källa: MacWelt