Apple har tidigare inte erkänt problemen som tillverkningsfel och eftersom de oftast dyker upp efter ett år har företaget vägrat reparera dem då garantin gått ut.

Modellerna det rör sig om är iBook G4 tillverkade mellan april och oktober 2004 och klagomålen inkom mellan april och november 2006

Danmarks konsumentombudsman har nu avgjort att Apple känt till problemen och menar att drabbade ägare skall få ekonomisk ersättning.

Apple har nu 14 dagar på sig att svara och ifall de inte följer domen hängs företaget ut på en lista över "omedgörliga företag".