Folk som pratar i bakgrunden när man försöker koncentrera sig på något är något av det mest distraherande som många kan tänka sig. Till skillnad från brus och buller, som i fråga om rent ljud kanske är värre än tal, så har tal en egenhet som gör det värre: Kan vi språket så förstår vi vad som sägs, och då är det nästan omöjligt att helt koppla ifrån och inte lyssna.

Från The Sound Guy, ett mjukvaruföretag med säte i Kalifornien, kommer ChatterBlocker, ett program som enligt utvecklarna stänger ute störande ljud från omgivningen och gör det lättare att fokusera på det man har framför sig.

Hörlurar som stänger ute ljud brukar göra det genom att analysera ljudet som kommer utifrån och skapa ett motverkande ljud. Detta fungerar bra om man till exempel försöker titta på film under en flygtur eller liknande.

ChatterBlocker fungerar på ett annat sätt. Programmet skapar en ljudmatta, en kombination av musik, sorl och ljud från naturen, som tillsammans har effekten att användaren inte längre kan urskilja tal i bakgrunden och därmed slipper den distraktion som detta annars innebär. Dessutom är programmet utvecklat för att kunna användas med högtalare.

Förutom att använda programmet för att få arbetsro föreslår utvecklarna även ett antal andra användningsområden, allt från att hjälpa de som drabbats av tinnitus till att maskera oväsen från trafik, grannar eller annat. Dessutom kan det hjälpa de som är ljudöverkänsliga.

Teknologin bakom ChatterBlocker bygger på vetenskaplig analys och för den som är intresserad finns ett par uppsatser att läsa här och här.

ChatterBlocker kostar cirka 20 dollar. Ett demo av programmet som fungerar fullt ut under 60 minuter kan laddas ner här. En Windowsversion finns också för den som så önskar.