Den med ett tränat öga har möjligen upptäckt att Apple bytt slogan för sina iMacs på den amerikanska webbsidan. Detta skall enligt Ars Technica har hänt sedan organisationen "Alliance for Eating Disorders Awareness" utryckt stark oro inför frasen “The New imac. You can’t be too thin. Or too powerful”.

Företrädare för organisationen menar på att även om det är ok ur ett tekniskt perspektiv kan en sådan slogan bli direkt dödlig för en person med ätstörningar. Man fortsätter med att säga att så många som 7 - 10 miljoner amerikaner lider av den typen av problem.

Numera används texten “The All new, all-in-one iMac”.