Bara igår föll värdet med hela 7 procent enligt Reuters. Företaget har inte presenterat några uppgifter vilka skulle kunna motivera ett fall och inga rykten eller andra kända anledningar kan förklara raset - förutom investerares önskan att kamma hem vinster.

Apples uppgång under året är fortfarande stor, hela 34 procent med de senaste dagarnas nedgång inräknad.

Apples aktie anges vara en av de få stora kassakorna på börsen i USA och dess värde väntas fortfarande stiga på längre sikt. Man kan vänta sig en traditionell ökning av aktiernas värde när rykten och spekulationer sätter igång inför nästa stora Apple-presentation (MacWorld Expo i januari 2008) då nya produkter kan komma att lanseras.