Förutom dessa är Macens OS osäkert på flera andra punkter. Bland annat listas problem som sker i en krasch-rapport då ett program slutar fungera, ett gyllene redskap för en hackare att se vad som skett och hur detta kan utnyttjas. Safari nämns också som ett tacksamt offer då programmet automatiskt öppnar andra program för att hantera specifika filer. En bugg i något av dessa skulle därför snabbt kunna utnyttjas av hackare.

Charles föredrag finns att ladda ned som en PDF-fil och innehåller en mängd uppslag för hackare när det gäller Apples OS X Leopard och dess svagheter. Hans föredrag berör även vad han anser vara svagheter i iPhone och förslag på hur dessa kan utnyttjas.