Apple har begåvat nya iWork med ett kalkylprogram, och paketet består således numera av tre delar: Keynote, Pages och nya Numbers.

Nya Keynote får en del nya övergångseffekter och en smart bildfunktion som kallas Instant Alpha som automatiskt frilägger ett objekt i en bild utan att man behöver maska den i ett annat program (läs photoshop).

Nya Pages har blivit mer avancerat med två olika arbetsområden: Layouter och ordbehandling. Över 140 olika mallar följer med programmet.

Den stora nyheten är förstås Numbers, något Macanvändare väntat länge på. Programmet skall vara "smart" och kunna importera "nästan alla" exceldokument. Macron skall inte gå att importera. Man skall dock kunna exportera i normalt excelformat.

Enkel sortering och filtrering, snygga tabeller och grafer (såklart) och en interaktiv förhandsvisning av hur utskrifter kommer att se ut hör till de funktioner Steve valde att lyfta fram.

iWork kostar 745 kronor.

Läs mer om nyheterna i nya iLife 08!