De som minskar mest är Microsoft Windows XP och Windows 2000 medan Windows Vista ökar starkt och är redan uppe i 3 procent. Här finner du en detaljerad lista med alla mätta operativsystem.

Macarna svarar nu för 6,21 procent, upp från 6.08 procent. Slutsatsen som dras är att det säljs Macar som aldrig förr vilket även Apples egna siffror visar.