Forbrugerstyrelsen (danska motsvarigheten till Allmänna reklamationsnämnden) kräver att Apple tar sitt ansvar för att en stor mängd iBook G4 slutat fungera strax efter garantitidens utgång.

Modellerna det rör sig om är iBook G4 tillverkade mellan april och oktober 2004 och klagomålen inkom mellan april och november 2006.

Efter omfattande egna tester har Forbrugerstyrelsen kommit fram till att problemet emanerar i en dålig lödning kring en spänningsregulator. Startar man om datorn ett visst antal gånger kommer lödningen till sist släppa helt och datorn vägrar starta.

Många som råkat ut för problemet har lyckats få igång datorn igen efter att ha pressat ner vänster sida (se bild), men det säger sig självt att det inte är en acceptabel lösning i längden.

Forbrugerstyrelsen kräver därför att Apple ersätter drabbade kunder, annars drar man företaget inför domstol.

Källa: Amerikanska Macworld