Apple har precis släppt en ny firmware-uppdatering till batterierna i sina bärbara Intel-macar. Uppdateringen gäller samtliga modeller av Macbook och Macbook Pro, och skall enligt Apple förbättra batteriets prestanda.

När uppdateringen har installerats kommer datorn vid uppstart, när den vaknar ur vila och när ett nytt batteri sätts i att automatiskt kontrollera batteriet och uppdatera detta om det behövs.

Apple tillhandahåller mer information i detta dokument, där man även går ut med ett nytt utbytesprogram. Om ens dator uppvisar något av följande sumptom kan man få sitt batteri utbytt utan extra kostnad, även om garantin har gått ut:

  •   Batteriet kan inte identifieras, vilket leder till att ett "X" visas på batterisymbolen i Finder-menyfältet.
   •   Batteriet laddas inte när datorn är inkopplad i ett nätuttag.
   •   Batteriet uppvisar låg laddningskapacitet/brukbar tid när det är fulladdat och antalet cykler (visas i Systeminformation) är mindre än 300.
   •   Det fysiska batteriet ser skadat ut.

Behöver batteriet bytas kan man antingen ta datorn till ett Apple-auktoriserat serviceställe (AASP) eller ringa Apples support (0771-199 519).