Ibland kan det vara smidigt att inte behöva köra igång ett ftp-program för att ladda upp till ftp-servern. Kanske sitter du på ett internetcafé på andra sidan jorden med världens äldsta pc-burk utan vettig ftp-funktion.

I OS X finns serverskriptspråket php förinstallerat. Det enda som behövs är att aktivera php och att modifiera ett open source-skript för att fi xa en egen filuppladdningssida. För att redigera php-skriptet använder vi open source-programmet Smultron, men det går lika bra med till exempel Skriv Text. Bäst är ifall programmet har möjlighet att visa radnummer, då vi hänvisar till specifika rader i koden som ska modifieras.Öppna Terminalen och skriv »cd /etc/httpd«, tryck enter och öppna filen med textredigeraren pico via kommandot »sudo pico httpd.conf«. Tryck »kontroll+w« och sök efter »php«. För att aktivera php måste vi radera siffertecknet »#« på raden som börjar med »#LoadModule php4_module...«. Leta sedan upp raden med »# AddModule mod_php4.c« och ta åter bort tecknet. Spara genom att trycka på
»kontroll + o«.


Öppna ett nytt terminalfönster och skriv in »cd ../../usr/local/php/lib« och tryck »Enter«. Öppna filen php.ini med pico genom att skriva »sudo pico php.ini«. Tryck »kontroll + w« och sök efter »upload_max_fi lesize«, ändra värdet till »10M« för 10 megabyte. Det går att ändra till ännu mer, men det är knappast praktiskt för filuppladding via http. Spara med »kontroll + o«.


Starta webbservern genom att gå till »Systeminställningar, Fildelning« och välj »Personlig webbdelning«. Efter att du laddat ned och packat upp skriptet placerar du mappen »fileupload« i /Library/Webserver/Documents. Alla uppladdade filer kommer att hamna i mappen »Store«. Markera
denna mapp och välj »Arkiv, Visa Info« och ändra behörighet för »Övriga« till »Läsa och Skriva«.


Gå till sajtroten och öppna fi len »Index.php«. På rad 36 ändrar vi maximal tillåten filstorlek. Skriv till två nollor på slutet så det står »$file_size_ind = “10240000”;«.

Gå vidare till rad 48. Eftersom vi är Macanvändare vill vi även tillåta .sit-fi ler (Stuffits filändelse). Lägg till »“sit”,« så att raden börjar med »$fi le_ext_allow = array(”sit”, ”gif”«.


Skrolla ned till rad 60 i fi len där det står »$auth_ReqPass = 0;«
och ändra till »$auth_ReqPass = 1;«. Nu
krävs inloggning för filarean. Du väljer själv användarnamn och lösenord på rad 64 och 65 genom att ändra orden mellan citattecknen. Logga nu in på adressen http://localhost/fileupload
(Ersätt localhost med ditt domännamn)


Om du satt upp ftp-servern PureFTPd enligt detta nummer kan du nu ge andra ftp-användare tillgång till de filer som laddats upp via php.
Öppna PureFTPd och välj »User Manager«, klicka på fliken »Virtual Folders« och välj mappen »Store«.

  • Om det är en gammal Mac kanske hårddisken börjat ljuda, byt ut mot en nyare och tystare variant som förmodligen också är både snabbare och säkrare än den gamla.
  • Genom att placera servern svalt med god luftcirkulation minimeras systemets benägenhet att köra igång fläktarna.
  • Göm servern i en garderob eller källaren och fjärrstyr den via VNC.


Magnus Nilsson är en trogen MacWorld- och Mac Pressen-skribent, numera bosatt i London. Läs hans blogg här!


Måndag: Sätt upp en ftp-server.
Tisdag: Sätt upp en e-posterver.
Onsdag: Koppla servern till en domän.
Torsdag: Fjärrstyr Macen med VNC.
Fredag: Ladda upp filer via webbläsaren.