Till hösten är det dags för Apple Pay att komma till Sverige, Finland och Danmark, något som många Iphone-användare längtar efter.

I en ny rapport från den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs påpekas emellertid att Apples mobila betaltjänst har varit en enda stor besvikelse hittills. Visserligen står den för 90 procent av alla mobila transaktioner i USA, men det totala antalet kunder är fortfarande lågt.

Enligt Goldman Sachs har 27 procent av de som har tillgång till Apple Pay någon gång använt sig av tjänsten, men endast 8 procent använder sig av den regelbundet.

Apple Pay

För konkurrenter som Samsung Pay och Android Pay går det ännu sämre, där är det endast 6 respektive 3 procent som använder tjänsterna regelbundet.

Hur Apple Pay kommer att tas emot i de nordiska länderna återstår att se.