App Store

Då och då uppdaterar Apple priserna på App Store så att företaget – och utvecklare – kan fortsätta räkna med att dra in mer eller mindre precisa belopp per såld app omräknat i amerikanska dollar.

Det innebär nu att priserna i butiken går upp i en lång rad länder. Danmark, Mexiko och alla länder i euro-samarbetet som har en App Store närmare bestämt.

Priserna i euro höjs från 0,99 till 1,09 euro, medan danska priser går upp med ungefär en krona per prisnivå, skriver Meremobil.dk. Varför svenska priser lämnas orörda är okänt, då priserna idag ligger på ungefär samma nivå (10 kronor i Sverige, 8 kronor i Danmark; växelkursen är 0,77 DKK/SEK).