Apple har de senaste åren gjort stora satsningar på att minska sin miljöpåverkan, inte bara hemma i USA utan även bland underleverantörerna som tillverkar alla komponenter som hamnar i Iphone och andra produkter.

Igår släppte företaget sin miljörapport för 2017, som både innehåller statistik över framsteg som gjordes under 2016 och framtida målsättningar.

Det är i den senare kategorin som Apple gör något verkligt radikalt: Företaget skriver att målet är att helt sluta använda material framställda genom gruvdrift, för att istället helt förlita sig på återvunna material. Det gäller både vanliga ämnen som aluminium och koppar, och mer ovanliga som sällsynta jordartsmetaller.

Än så länge har Apple inte kommit speciellt långt, och i en intervju med Vice erkänner företagets miljöchef Lisa Jackson att Apple ännu inte vet exakt hur det ska gå till.

– Vi gör faktiskt något vi sällan gör, att presentera ett mål innan vi har kommit på exakt hur vi ska nå dit. Så vi är lite nervösa men vi tror också att det är väldigt viktigt, eftersom det är i den här riktningen tekniksektorn borde vara på väg.