Två gånger om året utför Piper Jaffray en enkät bland amerikanska tonåringar, ”Taking stock with teens”, för att försöka urskönja nya konsumtionsmönster och därigenom bättre spå börsutvecklingen för olika aktörer. 5 500 slumpvis utvalda tonåringar med medelåldern 16 år tillfrågades, skriver 9 to 5 Mac.

I den senaste rapporten har Iphone ökat sin popularitet och ligger nu på en högre nivå än någonsin. 76 procent av tillfrågade tonåringar ägde en Iphone – en ökning från 74 procent i förra undersökningen – och hela 81 procent angav att de kommer köpa Iphone nästa gång de skaffar ny mobil.

Piper Jaffray skriver att intresset för Iphone 8 är extremt högt bland ungdomarna.

Enkäten visade även att Snapchat fortsätter vara den populäraste sociala mediaplattformen bland unga amerikaner. 81 procent använder appen varje månad.