Enligt en rapport från McAfee Labs har mängden skadlig kod som riktar in sig på Mac-datorer ökat markant under det senaste året.

Under det fjärde kvartalet 2016 fanns det sammanlagt 460 000 exempel på skadlig kod för Mac, vilket är en ökning med 744 procent jämfört med året dessförinnan.

Skadlig kod
Så här ser ökningen ut.

I de allra flesta fallen rör det sig om tämligen harmlös kod i form av ”adware”, men det finns även ett antal inrapporterade fall av ”ransomware” det vill säga gisslanprogram.

Totalt har 630 miljoner fall av skadlig kod inrapporterats, så andelen som riktar sig mot Mac utgör trots allt endast 0,7 promille.