Enligt en rapport från McAfee Labs har mängden skadlig kod som riktar in sig på Mac-datorer ökat markant på sistone.

Under det första kvartalet 2017 förekom det fler än 700 000 instanser av skadlig kod för Mac, vilket är en ökning med 53 procent jämfört med kvartalet dessförinnan. Med instanser menas varje enskilt fall, det vill säga om en trojan drabbar tiotusen Mac-datorer räknas det som tiotusen instanser.

McAfee
Så här ser ökningen ut.

I de allra flesta fallen rör det sig om tämligen harmlös kod i form av ”adware”, men det finns även ett antal inrapporterade fall av ”ransomware” det vill säga gisslanprogram.

Totalt har 700 miljoner fall av skadlig kod inrapporterats, så andelen som riktar sig mot Mac utgör trots allt endast en procent.