Det är inte ofta vi skriver det, men en funktion från Windows saknar vi faktiskt i Mac OS: Möjligheten att automatiskt storleksjustera och placera fönster på skärmen bara genom att dra fönstret till olika hörn i Mac OS.

Mac OS har några smarta funktioner för att jobba med flera skrivbord. Till exempel Mission Control som – gärna tillsammans med aktiva hörn – gör det enkelt att snabbt flytta fönster mellan de olika skrivborden. Vi kan också jobba med två fönster bredvid varandra i fullskärmsläge. Men någon funktion för att som i Windows dra fönster till någon av kanterna för att förstora ett fönster, eller för att göra fönstret lika stort som halva skärmen, kan vi sakna ibland.

Men, problemet är inte större än att vi kan vända oss till Mac App Store. Där hittar vi miniprogrammet Magnet, och det är en riktigt bra lösning på fönsterproblemet i Mac OS. Med Magnet kan vi justera storleken på fönster bara genom att dra de till olika kanter och hörn på skärmen.

Gif

Drar vi ett fönster till vänster eller höger sida och släpper blir fönstret anpassat till halva skärmen, perfekt anpassat för att kunna lägga ett till lika stort fönster bredvid. Eller så kan vi istället dra två fönster till två av hörnen och skapa två fjärdedels-fönster. 
 

Ett måste för multi-taskaren

Det finns en mängd olika fönster-kombinationer att testa sig fram med, och Magnet gör det väldigt enkelt att ordna en arbetsyta som passar uppgiften. Kanske vill vi ha en webbläsare på ena sidan och två Finder-fönster på den andra, eller kanske tre stycken tredjedels-stora fönster från tre olika program. 

Magnet
Magnet hittar vi längst.upp i menyraden.

Vill vi inte dra fönster hit och dit hittar vi också Magnet uppe i menyraden, varifrån vi kan bestämma var och hur fönstret ska placeras på skärmen. Där ser vi också alla olika kombinationer av storlekar som programmet stödjer. I inställningar kan vi också välja att ignorera vissa program.

Vi kan också kontrollera Magnet med kortkommandon – ett kommando per fönsterstorlek. Det blir en hel del kortkommandon, men åtminstone några favoriter kan vi nog lära oss att komma ihåg.

En liten men av oss uppskattad detalj är att fönstren återgår till sin tidigare storlek när vi drar bort de från den plats Magnet har gett dem.

Ovärdeligt och osynligt 

Magnet gör såklart störst nytta om vi ofta jobbar med många fönster bredvid varandra. Det är snudd på ovärdeligt när vi drar filer mellan olika program, jämför data i olika dokument eller bara vill ha mycket information uppe på skärmen samtidigt.

Allt detta sker väldigt enkelt och smidigt, dessutom är programmet i stort sett osynligt. Det enda vi ser av det är en liten ikon i menyraden, och de grå rutor som markerar var fönstret hamnar när vi drar det till någon kant på skärmen.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning