Researchkit

Researchkit är ett ramverk från Apple som gör att forskare kan ta fram IOS-appar som frivilliga kan använda för att delta i medicinska studier. Det är en del av Apples satsning på hälsa, och har sedan det släppts hyllats av flera forskare som ser stor potential – kanske framför möjligheten att snabbt och enkelt (och billigt) komma åt stora grupper deltagare för olika studier.

Ett exempel som visar på möjligheterna – och en del utmaningar – med Researchkit publicerades nyligen i Nature Biotechnology. Studien gjordes av ett forskarlag vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai-sjukhuset i New York och handlar om astma.

7 593 deltagare ingick i studien som alltså använde en IOS-app där deltagarna både matade in data och lät appen samla in uppgifter på egen hand. Det handlade bland annat om enkäter, platsdata och luftkvalitet.

Forskarna skriver att resultaten visar på hög kvalitet på insamlad data, men att det finns en del utmaningar som den som tänker använda Researchkit måste tänka på. Det gäller bland annat urvals- och rapporteringsbias, datasäkerhet och att många inte fullföljer studien eller bara rapporterar periodvis.