Apple

En del analytiker har ifrågasatt Apples konkurrenskraft, men enligt UBS-analytikern Steven Milunovich visar företaget prov på överlägsen prissättningsförmåga, skriver Appleinsider. Med det menas att Apple har betydligt mer kontroll över sina försäljningspriser och därmed vinstmarginal än konkurrenterna.

Under det senast rapporterade kvartalet var det genomsnittliga försäljningspriset på Iphone nästan 700 dollar, trots att Iphone 7 börjar på 650 dollar och trots att äldre modeller säljs för ännu lägre priser.

Milunovich lånar ett begrepp från författaren Nassim Taleb, och beskriver Apple som ett ”anti-ömtåligt monopol”. Med det menas att företaget inte enbart är motståndskraftigt utan tvärt om drar nytta av svårigheter. Genom att konstant utmanas från alla håll behåller Apple sin stenhårda fokus och blir bättre på att anpassa sig.