App Store

Ett antal IOS-utvecklare har rapporterat att deras senaste uppdateringar har refuserats av Apple, med anledning av att de använder ett ramverk som gör det möjligt att trycka ut buggfixar och andra uppdateringar till appen utan att behöva gå via Apple och en vanlig uppdatering.

Rollout SDK är ett populärt ramverk som ger den här möjligheten, och vd:n på företaget bakom är snabbt ute med en kommentar:

– Apple har inte ändrat sina riktlinjer, men verkar ha börjat tolka de striktare. Vi är besvikna på att Apple inte gav oss en chans att göra nödvändiga ändringar innan ändringen trädde i kraft. Vi har nu kontaktat Apple för att diskutera och kommer göra de förändringar som krävs för att falla inom den nya striktare tolkningen av riktlinjerna.

Rollout och liknande ramverk är tänkta att användas för buggfixar och andra uppdateringar som inte ändrar en apps funktion nämnvärt (vilket alltid har brutit mot Apples riktlinjer), men det är möjligt att en del utvecklare ändå har utnyttjat det för att göra mer substantiella ändringar och därmed i praktiken kringgå Apples granskning. Vilket av naturliga skäl i så fall har fått Apple att ingripa.