Hur ska armband till Apple Watch klassificeras ur tullsynpunkt? Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), det brittiska skatte- och tullverket, klassade sportarmband som importeras som fristående produkter som ”övriga plastprodukter”. Denna produktkategori är belagda med 6,5 procent tullavgift enligt EU-regler.

Apple motsatte sig klassificeringen och menade i en överklagan till domstol att armbanden är en nödvändig komponent för att kunna använda klockan, men domstolen har nu gått på HMRC:s linje. Domen jämfört bland annat med en dom från EU-domstolen som slog fast att bläckpatroner för skrivare inte inte räknas som en del av skrivaren utan ska tullas som fristående produkter.

Eftersom Storbritannien är en del av EU:s tullunion kan Apple tvingas betala tull på armbandet oavsett till vilket EU-land det importeras, om företaget inte överklagar domen och vinner i högre instans.

Apple vs HMRC Watch Band Tax Tribunal Ruling March 2017 by MalcolmOwen on Scribd