Hemknappens död kan komma tidigare än vi trott. Apple har nämligen patenterat en ny teknik som gör att en hel Iphone kan agera som Touch ID, skriver Appleinsider. Och patentet kommer nog i rätt tid – som bekant ryktas det att Iphone 8 kommer att slopa hemknappen helt till fördel för en sådan här typ av teknik.

Med titeln ”Elektronisk enhet som inkluderar biometrisk fingersensor buren av en touchskärm och relaterade metoder”, beskriver patentet hur pixlar kan scanna av fingrar och göra om hela telefonen till en scanner.

scanner

Dessa pixlar skulle finnas längst upp i skärmens lager, mellan ett biometriskt sensorlager, ett ”transparent dielektriskt lager” och ”transparenta konduktiva spår”. En enhet för att styra avläsningen skulle också finnas integrerad i panelen.