Utgått certifikat får Macprogram att krascha

Gatekeeper är ett av Mac OS inbyggda skydd mot skadeprogram. På en ny installation av systemet är det inställt på att enbart tillåta program från Apple, Mac App Store och från ”angivna utvecklare”.

Det senare innebär utvecklare som har signerat sina program med ett certifikat från Apple, som gör att systemet kan kontrollera att programmet inte har manipulerats sedan det signerades.

Med Mac OS Sierra kom en ändring i hur systemet hanterar dessa signerade program. Om en utvecklares certifikat har gått ut kan programmet inte längre köras. Tidigare gjorde det bara att programmet räknades som ett icke-signerat program, men nu hjälper det inte att stänga av Gatekeeper – ett signerat program med utgånget certifikat kraschar omedelbart med ”code signature invalid” som felmeddelande.

Bland de program som drabbades i helgen fanns 1Password, PDF Pen Pro och Soulver. För att komma runt det måste du manuellt ladda ner och installera en uppdatering, eftersom programmen inte kan startas och köra sina uppdateringsfunktioner.

För program under aktiv utveckling kan det här ses som ett farthinder och inget större problem, men det kan få större konsekvenser när äldre program som inte längre utvecklas går ut och inte kan startas oavsett om användaren är medveten om riskerna. Förhoppningsvis kan Apple åtgärda det så att det går att stänga av signaturkontrollen för enskilda program.