Något i skymundan har Apple valt att ändra beteckning på de aktuella modellerna av Macbook Pro. I stället för att kalla dem ”late 2016” kallas de nu enbart för ”2016”, vilket är ett avsteg från den tidigare sedvänjan att alltid använda någon av beteckningarna ”early”, ”mid” eller ”late”.

Macbook Pro

Troligtvis är ändringen ett tecken på att Apple har bestämt sig för att inte uppgradera sina datorer oftare än maximalt en gång per år.

I sammanhanget kan nämnas att Mac Pro inte har uppgraderats på 1 148 dagar, Mac Mini på 847 dagar, Macbook Air på 703 dagar och Imac på 485 dagar. De enda datorerna som uppgraderades under 2016 var alltså Macbook och Macbook Pro.