Med Palette Gear ska vi slippa använda musen och tangentbordet till allt vi gör i program som Photoshop, Lightroom och Illustrator, och istället använda betydligt mer intuitiva reglage som vi kan programmera och flytta runt på bordet framför oss.

Höja opaciteten på penseln i Photoshop? Dra skjutreglaget till höger. Justera färgtemperatur? Vrid på en ratt. Ångra? Tryck på den stora, svarta knappen.

Palette Gear är helt enkelt ett modulärt system med olika reglage som kan läggas till, flyttas runt och kopplas ihop till ett kontrollsystem, eller mixerbord, för dina favoritprogram.

Palette Gear
Bild: Palette pressbild

Vi testar Palette Gear Expert Kit, som är ett steg upp från instegsmodellen Starter Kit. Expert Kit består av åtta olika moduler; två knappar, två skjutreglage och tre små rattar som också fungerar som knapp.

Till det kommer också ”Core,” huvudmodulen dit alla andra moduler kopplas. Core har en egen skärm som visar vilket program och profil som är aktiv, och kopplas och strömförsörjs via USB-porten. Modulerna kopplas ihop med Core, och med varandra, med hjälp av magneter, och kan flyttas runt hur som helst. Totalt kan upp till 32 moduler kopplas ihop, och vi vet att modulerna är rätt ihopkopplade när de lyser upp i vitt.

På datorn måste vi också installera Palette App, ett program till Mac och Windows där vi kan spara profiler och inställningnar för olika program, samt installera andra profiler som vi kan hämta från nätet.

Färre siffror, mer känsla

Vi testar Palette Gear tillsammans med bland annat Photoshop och Lightroom, och det är en riktigt trevlig upplevelse. Det krävs att vi ägnar en stund åt att hitta vilka inställningar som passar för våra behov, alternativt att vi leta upp någon annans profil som vi laddar ned och installerar via Palette-programmet. 

Palette Gear

Exponering, vitbalans, penselns flöde, färgbalans, färgtemperatur – det finns mängder av inställningar vi kan tilldela vardera reglage. Att till exempel kunna ”rulla” genom alla lager i Photoshop med ratten är en inställning vi tyckte var ordentligt användbar. Att göra knapparna till ångra- respektive gör om-knappar är en annan. Vi kan också ge varje modul en färg. Röd färg till ångra och grön till gör om är ett bra sätt att komma ihåg vilken knapp som gör vad, åtminstone fram till att det sitter i muskelminnet.

När vi väl hittat vilka reglage som ska göra vad går det enklare, snabbare, ja till och med roligare, att redigera bilder i Lightroom och Photoshop. Nu är Palette ingen ersättning för tangentbordet, musen eller ritplattan, men det är ett mycket bra komplement som gör vissa typer av uppgifter och inställningar mycket enklare att justera än vad ett tangentbord eller mus kan.

Reglagen låter oss fokusera mindre på siffror och värden, och mer på hur bilden faktiskt ser ut. Vi måste kanske inte veta exakt vad exponeringsvärdet är, hellre drar vi i skjutreglaget tills det ser bra ut. (Det påminner lite grann hur vi kan använda sliders i Touch bar på Mac).