Split View

Helskärmsläget kom till OS X för flera år sedan. En del användare älskar det, medan andra aldrig skulle få för sig att använda det. En orsak till att en del skyr funktionen är att det är krångligt att flytta data mellan två program, eller jobba i ett program medan du refererar till ett annat – exempelvis Mail och Word.

Det här har Apple delvis åtgärdat i OS X El Capitan, där helskärmsläget numera stödjer Split Screen (precis som på Ipad). Du kan alltså ha två program öppna sida vid sida, men fortfarande fokuserat på dessa utan att något annat visas.

En annan metod
Lägg till ett andra program bredvid ett som redan är i helskärmsläge med hjälp av Mission Control.

Du kan aktivera Split Screen på flera sätt, men det enklaste är att klicka och hålla på den gröna knappen uppe till vänster i det första programmets fönster. Efter ett par sekunder får du välja om du vill ha det fönstret till höger eller vänster och när du har valt klickar du på det andra programmets fönster så fyller det den andra halvan.

Om du redan har ett program i helskärmsläge kan du lägga till ett annat jämte det genom att aktivera Mission Control och dra det andra programmet till det första i raden med öppna skrivbord/program. Håll det till vänster eller höger så ser du på vilken sida det kommer hamna när du släpper.

Ändra proportioner med mittlinjen
Ändra proportioner genom att dra i mittlinjen.

För att ändra hur mycket plats varje program tar kan du helt enkelt dra i mittlinjen. Programmen kan ta mellan 20 och 80 procent av skärmen. Om du är lite av en pedant och vill återgå till exakt 50/50 dubbelklickar du på mittlinjen.

Du kan byta plats på programmen genom att dra i det ena programmets verktygsrad och flytta det till andra sidan.

En del program, som Mail och Kalender, har en vänsterkolumn för navigering eller annat som du kan dölja och visa. I helskärmsläge kan du ha den gömd men ändå visa den genom att dra pekaren till vänsterkanten av skärmen (den försvinner igen så fort du för bort pekaren ur fältet). Det gör att de här programmen trivs bättre till vänster i Split Screen, annars kan du inte använda det här knepet.

Fler tips för Mac hittar du här!