Om du har fler än en Mac behöver du förmodligen då och då flytta filer mellan dem. Det finns många sätt att göra det på, och vilket som är bäst beror på vilka filer du ska föra över och hur ditt arbetsflöde ser ut. Här går vi igenom 9 olika sätt.

Fildelning

Fildelning
Det grundläggande sättet att dela filer mellan Macar är med fildelning. Det är en inbyggd funktion i OS X du aktiverar i Systeminställningar -> Delning. Kryssa i Fildelning, och lägg eventuellt till fler mappar om du inte nöjer dig med bara din användares Delat-mapp. För att ansluta till en annan Mac på nätverket öppnar du Finder och väljer Gå -> Nätverk och väljer rätt dator i listan. Du kan också välja Gå -> Anslut till server och fylla i rätt ip-adress men det är krångligare.