Många Macprogram har en verktygsfält. Det är det grå fältet längst upp i ett fönster under titelraden, där du hittar snabbknappar för olika verktyg och funktioner. Program som Mail, Safari, Pages, Itunes och Finder har ett verktygsfält, och i nästan alla program som har det kan du anpassa det genom att välja vilka knappar som ska visas och i vilken ordning.

Genom att anpassa Finders verktygsfält kan du öka din produktivitet. Du kan lägga till nya knappar för funktioner du använder ofta och kanske är krångliga att nå via menyerna och inte har kortkommandon. Det finns en specialknapp som ersätter kontextmenyn om du föredrar att gå via verktygsfältet. Och som du säkert redan vet kan du navigera och välja vy i Finder.

Verktygsfältet

Anpassa verktygsfältet

Till att börja med kan du kolla igenom de knappar som redan finns i verktygsfältet. Som standard hittar du bakåt- och framåtknappar, Innehåll, Ordna, Åtgärd, Dela, Redigera taggar och ett sökfält för Spotlight.

Om du bara vill ta bort någon av dessa kan du göra det genom att hålla nere cmd och dra ut knappen i fråga från fältet. På samma sätt kan du flytta runt knapparna, om du till exempel hellre vill ha sökfältet i mitten som i Safari.

Men du kan göra mycket mer än så. För att se alla alternativ väljer du Innehåll -> Anpassa verktygsfältet. Här syns alla knappar du kan välja bland. För att lägga någon av dessa i verktygsfältet drar du helt enkelt in den där du vill ha den. Det finns också två specialobjekt som lägger till tomrum, antingen ett standardtomrum eller ett flexibelt tomrum som ändrar storlek utifrån hur stort fönstret är.

Anpassa verktygsfältet

Här är några av de mer intressanta knapparna:

  • Åtgärd – öppnar en meny som i princip ger samma alternativ som kontextmenyn du får om du ctrl/höger-klickar på en fil eller mapp. Den största skillnaden är att tillägg som Dropbox inte syns här.
  • Innehåll – ändrar mellan Finders olika vyer (ikoner, lista, kolumner eller Cover Flow). Om du aldrig byter vy kan du ta bort den här ganska stora sektionen.
  • Dela – snabbgenvägar till att dela filer via till exempel Mail, Meddelanden, Facebook och Twitter. Du kan göra samma sak via kontextmenyn, så om du inte använder det så ofta kan du ta bort knappen härifrån. I Systeminställningar -> Tillägg -> Menyn dela kan du ändra vilka program och tjänster som ska synas i menyn.
  • Redigera taggar – öppnar den lilla menyn för att redigera taggarna på en fil eller mapp. Finns också i kontextmenyn om du föredrar ett renare verktygsfält.
  • Sökväg – en genväg till mapphierarkin, så att du snabbt kan se var i hierarkin mappen du står i ligger.
  • Tredjepartsprogram – en del tredjepartsprogram lägger till nya knappar för Finders verktygsfält. Ett typexempel som många användare har är Dropbox, som har genvägar till vanliga funktioner.

Här kan du även välja om du vill visa ikoner, ikoner och text, eller bara text. Standard är bara ikoner och för de flesta är det bäst eftersom det gör att verktygsfältet tar lite plats men ändå tydligt visar vilka verktyg du har. Bara text är smalare, men gör att sökfältet ser lite kufiskt ut.

Lägg till program, filer och mappar

En annan funktion som Apple inte trumpetar men som kan vara nog så praktisk är att du kan placera filer, mappar och program i verktygsfältet vilket skapar genvägar till dessa. Ett praktiskt användningsområde för det är att lägga till inställningspaneler från Systeminställningar som du använder ofta. Standardpanelerna hittar du i Macintosh HD (eller vad din hårddisk nu heter) -> System -> Bibliotek -> PreferencePanes. Enskilda skrivare är ett annat exempel, liksom shellskript som kan öppna Terminal och köras direkt från verktygsfältet.

Lägg till program och annat

Det kan även vara praktiskt för program du som ofta använder genom att dra filer till, eftersom knappen i verktygsfältet hamnar mycket närmre än Dock. Ett exempel kan vara Adobe Reader. Om du vanligtvis dubbelklickar på pdf:er för att öppna i Förhandsvisning men då och då behöver öppna i Adobe Reader går det snabbt och enkelt om du har en ikon för det i verktygsfältet. Automator-program fungerar också med dra-och-släpp i verktygsfältet och har ingen naturlig plats att ha en genväg utöver Dock.