Teamstudy

Researchkit är en teknik Apple har utvecklat för att göra det möjligt för forskare att ta fram appar som samlar data för medicinsk forskning från frivilliga deltagare. Den har prisats av forskare vid olika universitet, bland annat för att den har gjort det mycket lättare att få deltagare till studier.

Nu har en grupp forskare vid Harvard tagit fram en ny app kallad Teamstudy, som är speciellt inriktad på hälsan hos före detta NFL-spelare.

Gruppen har studerats en hel del de senaste åren, bland annat på grund av att ovanligt många har drabbats av en rad åkommor och sjukdomar.

Spelarna har själva varit med och utvecklat appen, för att hjälpa till att sätta fokus på hälso-frågor som är viktiga för dem.