Sedan 2007 anordnas Pwn2own i samband med säkerhetskonferensen Cansecwest i Vancouver. Tävlingen går ut på att upptäcka okända säkerhetshål i operativsystem, webbläsare och tilläggsprogram.

Just nu pågår årets upplaga av Pwn2own och bland vinnarna kan nämnas den koreanska säkerhetsforskaren Junghoon Lee som hittade ett säkerhetshål i Safari och tre säkerhetshål i OS X. Lee får 60 000 dollar (motsvarande en halv miljon kronor) för sina upptäckter.

Safari + OS X

Övriga deltagare har hittat säkerhetshål i Adobe Flash, Google Chrome och Microsoft Edge, något som innebär att motsvarande 2,3 miljoner kronor har delats ut av sponsorerna.

Apple, Adobe, Google och Microsoft har informerats om säkerhetshålen, så räkna med att de täpps till i kommande uppdateringar.