I Textredigering, Mail, Safari och de allra flesta andra Macprogram fungerar markering av text med musen på ett förutsägbart sätt: Klicka och börja dra någonstans och du kan markera så långt du vill, exakt från där du började och exakt dit du slutar.

Markera just de tecken du vill.
Markera just de tecken du vill.

I Microsoft Word fungerar det annorlunda, åtminstone med grundinställningarna. Även om du börjar markera från mitten av ett ord markeras automatiskt hela det ordet om du markerar så mycket att även nästa ord kommer med i markeringen. Om du till exempel vill ändra ”flyger vidare” till ”flög tidigare” kan du inte markera från y till d och skriva in ”ög tidig”, eftersom Word automatiskt markerar hela vägen från första f:et.

Knepet är enkelt men svårt att gissa sig till: Börja markera därifrån du vill, flytta pekaren så att du har flera ord markerade, och sedan flytta tillbaka pekaren till det första ordet. Då försvinner den automatiska markeringen av inledningen av det ordet och du kan sedan markera resten av det du skulle markera utan att få någon ny automarkering.

Styckemarkering

Ett annat, relaterat, problem är att Word tror att du alltid vill ha hela stycken kopierade inklusive nytt stycke-tecknet i slutet (vilket blir ett radbyte i de flesta sammanhang). Om du markerar ett stycke från Word, även om det bara är en mejladress eller något annat kort, och klistrar in i en webbläsare så kommer en extra irriterande radbrytning med efter texten.

Det fixar du genom att öppna Words inställningar, välja Redigera och klicka ur ”inkludera stycketecken vid markering av stycken”. Du kan så klart få med stycketecknet genom att helt enkelt markera vidare till början av nästa rad.