Domstol

En federal domstol i New York har nekat en begäran från DEA och FBI att tvinga Apple att hjälpa till att bryta krypteringen på en Iphone tillhörande en person som redan hade erkänt brott.

Staten lutade sig på lagen All Writs Act, samma lag från 1789 som FBI litar på i det pågående fallet kring San Bernardino-terroristerna, rapporterar The Incercept.

Domaren, James Orenstein, tittade på liknande fall från tidigare, och kom fram till att lagen inte berättigade krav på att tvinga Apple att hjälpa till mot sin vilja.

– Konsekvensen av statens hållning är så långtgående, både i fråga om vad som skulle tillåtas idag och vad det säger om vad Kongressen avsåg 1789, att resultaten är absurda.

Orenstein går vidare och argumenterar att staten vill skaffa sig obehindrat makt att begära att Apple och andra tillverkare hjälper till med myndigheternas utredningar. Han menar även att staten försöker lura till sig lagstiftande makt som Kongressen aldrig har tillåtit.

Staten kommer överklaga beslutet och eftersom det kommer från den lägsta nivån i det federala domstolssystemet är det inte prejudicerande för andra domstolar, men det kan ändå ha en positiv inverkan på de andra fall Apple är inblandat i.