Iphone lösenkod

FBI vill att Apple utvecklar och ger myndigheten tillgång till en specialversion av IOS som kan starta en Iphone som användes av en av San Berdardino-terroristerna och gör det möjligt att testa lösenord utan begränsningar.

Apple motsätter sig ordern från en domstol i Kalifornien, men FBI får nu amerikanska justitiedepartementet på sin sida, som i en inlaga till domstolen ger åklagaren sitt stöd.

Samtidigt har bland annat New York Times och Buzzfeed nya uppgifter om fallet. Det visar sig nämligen att lösenordet till det Icloud-konto som var kopplat till telefonen i fråga ändrades 24 timmar efter att FBI tog den i beslag.

Om lösenordet inte hade ändrats hade FBI kanske kunnat göra en ny backup av telefonen genom att slå på den och ansluta den till ett känt nätverk.

Icke namngivna chefer på Apple säger att företaget gav FBI flera förslag på hur de hade kunnat få tag i uppgifterna de vill åt utan att tvinga Apple att bygga en ”bakdörr”.