Teknikjättarna Google och Whatsapp såväl som Edward Snowden ställer sig bakom Apples beslut gällande enkrypteringsteknologin som används för iPhone.

Apple har efter ett domstolsbeslut i USA blivit beordrade att hjälpa FBI att låsa upp en iPhone som tillhör en av de två terrorister i San Bernadino-dådet. I ett öppet brev publicerat på företagets hemsida meddelade vd:n Tim Cook att hans företag tänker motsätta sig beslutet.

Läs mer: Tim Cook svarar på kravet från FBI

Google-chefen Sundar Pichai ger Cook och Apple sitt stöd i frågan.

"Viktigt meddelande från @tim_cook. Att tvinga företag tillåta hackning kan riskera användares privatliv," skrev Sundar Pichai i en kort serie av twitterinlägg.

"Vi vet att polisen och säkertstjänten står inför stora utmaningar för att skydda allmänheten mot brott och terrorism. Vi bygger säkra produkter för att hålla din information säker och vi ger rättsväsendet tillgång tillgång till data baserat på rättsliga order. Men det är något helt annat än att beordra företag att tillåta hackning av användares utrustning och data. Det skulle vara ett problematiskt beslut."

Sundar Pichai tillade att han ser fram emot att ha en tänkvärd och öppen diskution gällande en så pass viktig fråga.

Jan Koum, chef för Facebook-ägda Whatsapp uttrycker också sitt stöd för Apple via ett Facebook-inlägg.

"Jag har alltid sett upp till Tim Cook för hans syn på privatliv och Apples arbete för att skydda användares data och kan inte göra annat än hålla med om det han skrev i sitt brev i dag," skrev Koum.

Även visselblåsaren Edward Snowden ger också sitt stöd till Apple. Via twitter skriver han att företagets beslut är att skydda sina användares rättigheter.

Microsofts chef Satya Nadella har ännu inte givit något officiellt uttlande gällande situationen men retweetade likväl en länk till ett uttlande från aktivistgruppen Reform Government Surveillance där bland annat Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter och Linkedin är medlemmar.