Apple har de senaste åren gjort sitt bästa för att framstå som ett miljövänligt företag, detta efter hård kritik från organisationer som Greenpeace. I genomsitt återvinner varje elektronikföretag ungefär 70 procent av sina produkter, men Apple når numera upp till 85 procent. Som en följd samlas mer än 40 000 ton skrot in varje år.

Bloomberg Business beskriver i ett läsvärt reportage hur Apples återvinning egentligen går till. Produkter som samlats in skickas till speciella anläggningar runt om i världen, där de omsorgsfullt monteras ner i sina beståndsdelar. För att inte komponenter ska stjälas och hamna på andrahandsmarknaden är säkerheten hög.

Apple

Efter att nedmonteringen är slutförd förstörs komponenterna, med andra ord används de inte som reservdelar eller säljs till andra tillverkare. Med hjälp av speciella maskiner sorteras de olika metallerna upp och skickas till smältverk. Riskavfallet å sin sida skickas till speciella fabriker som tar hand om det.

Apple MacBook Air - 1,6GHz DC 4GB 128GB 13" Pris vid test: 9849 kr.

Bästa pris just nu: 10800 kr