Amerikanska kongressen

Både New York och Kalifornien har lagförslag under utredning som skulle kräva att utvecklare av mobila operativsystem som Apple och Google kan ge staten tillgång till enskilda användares data.

Silicon Valley-bolagen har motsatt sig lagarna kraftigt, och pekar bland annat på att det är omöjligt att bygga en ”bakdörr” utan att göra det möjligt för illasinnade att hitta nyckeln.

Nu har två medlemmar av Representanthuset, Ted Lieu (demokrat från Kalifornien) och Blake Farenthold (republikan från Texas), lagt fram ett lagförslag på federal nivå som skulle förbjuda delstater från att stifta lagar som kräver bakdörrar i krypteringssystem, skriver The Verge.

Lagförslaget har det något tillkrånglade namnet Ensuring National Constitutional Rights of Your Private Telecommunications Act, vilket kan förkortas till ENCRYPT Act.