Enligt nyhetstjänsten Bloomberg har Apple köpt upp Learnsprout, ett kaliforniskt företag som har tagit fram mjukvara som hjälper lärare att hålla koll på sina elevers framsteg. Totalt används mjukvaran i 2 500 skoldistrikt spridda över 42 av de amerikanska delstaterna.

Troligtvis är syftet med förvärvet att öka Apples inflytande inom utbildningssektorn, särskilt med tanke på den allt hårdare konkurrensen från billiga Chromebooks.

Learnsprout


Learnsprouts mjukvara har hittills endast funnits för OS X och Windows, men det är högst troligt att en version för IOS står högt på agendan i och med uppköpet.