Dollar

För första gången någonsin har Apple i en kvartalsrapport redogjort för effekterna på valutakursförändringar i tilläggsuppgifter till rapporten.

Beslutet fattades eftersom dollarn har varit ovanligt stark de senaste månaderna, och effekten av det på Apples intäkter – som mäts i dollar – var så stor att företagets ledning tyckte att det behövdes.

Omsättningen under kvartalet mätt i dollar i enlighet med redovisningsreglerna i USA (GAAP) var 75,9 miljarder dollar. Omräknat med ”konstant valuta”, som Apple kallar det, hade resultatet istället varit 80,8 miljarder dollar – 6,45 procent mer och en ökning mot förra året på åtta procent istället för två.

Eftersom två tredjedelar av företagets försäljning sker utanför USA och Apple inte kan ändra priserna hela tiden för att matcha dollarkursen uppstår den här typen av diskrepans.