Det har blivit dags för en uppdatering av Mac OS Server, tillägget för Mac OS Server som ger tillgång till ett antal servertjänster.

Det här är en del av vad vi bjuds på i version 5.3:

Caching Server
• Förbättrad kontroll över cachestorleken.

Profile Manager
Stöder nya funktioner för enhetshantering som har introducerats i TV OS 10.2:
• Konfigurera inställningar för programmet för enhetsregistrering, bland annat med automatisk genomgång av inställningsassistenten.
• Installera företagsprogramvara.
• Skapa nya profilnyttolaster för konferensrumsskärm och enappsläge (endast företagsprogramvara).
• Ställ in begränsningar som avaktiverar Airplay, avaktivera parkoppling med appen Fjärrkontroll och kräv en lösenkod vid första parkopplingen med Airplay.
• Ställ in namn, starta om och radera.

Stöd för nya ändringar av nyttolaster och kommandon för konfigurationsprofiler som har introducerats i IOS 10.3:
• Begränsa nätverksanslutningar via wifi till endast hanterade nätverk.
• Ställ in begränsningar för diktering och ändring av behörighetsinställningar för Airplay och Visa skärm.
• Ange separata signerings- och krypteringscertifikat för S/MIME i nyttolasterna för Mail och Exchange.
• Starta om, stäng av och spela upp ljudet för förlorat läge på en enhet.
• Noggrannhet för platsinformation tillhandahålls för enheter i förlorat läge.
• VPN on demand-stöd för IKEv2 i VPN-nyttolasten.
• Ange vilka IP-versioner som stöds för förvald APN i mobilnyttolasten.

Konfigurera nya begränsningar som introducerades i Mac OS Sierra 10.12.4:
• Tillåt att Touch ID låser upp en Mac som stöds.
• Tillåt Icloud Drive.
• Tillåt Skrivbord och Dokument på Icloud.
• Tillåt Icloud-nyckelring samt e-post, kontakter, kalendrar, påminnelser och bokmärken på Icloud.

Andra nya funktioner omfattar:
• Möjlighet att ange enhetsnamn i samband med registreringen.
• Ett nytt inställningsalternativ för Klassrum som tillåter ändring av behörigheterna för Airplay och Visa skärm på elevenheter.
• Möjlighet att ställa in klassnamnsformat med en kombination av kursnamn och klassnummer för klasser som synkroniseras från Apple School Manager.
• Automatisk synkronisering av lösenkodstyp för hanterade Apple-ID:n från Apple School Manager.
• Möjlighet att tilldela ägarskap för en Mac som har registrerats utan autentisering.
• Ett nytt alternativ som hoppar över inställningsskärmen för hemknappen i inställningarna för programmet för enhetsregistrering.

Systemkravet för uppdateringen är OS X 10.12.4 eller senare. Har du inte servertjänsterna sedan tidigare kostar det 209 kronor att skaffa dem från Mac App Store.