Nu står det klart att Apple kommer presentera sin nästa kvartalsrapport tisdagen den 31 januari. Då får vi bland annat veta om försäljningen av Iphone går fortsatt trögt, så som prognoserna gör gällande.

Med tanke på att Iphone står för ungefär hälften av Apples omsättning lär analytikerna fokusera mest på mobilförsäljningen, men vi kommer som vanligt att redogöra för samtliga segment.

Apple

Efter kvartalsrapporten kommer Apples chefer, däribland vd Tim Cook, som vanligt att svara på frågor från analytiker och investerare. Då får vi med all sannolikhet mer kött på benen gällande företagets försäljning på viktiga marknader som USA och Kina.

IDG News