I ett inlägg på Microsofts supportsida bekräftar företaget problem med Exchange Server 2010 och iOS 6.1. I inlägget uppmanar Microsoft administratörer att försöka blockera eller strypa anslutna enheter som kör iOS 6.1.

Problemen uppstår när en Exchange-klient försöker synka en enhet som kör på Apple senaste programuppdatering för iOS. När enheten synkas skapas extremt stora loggfiler på i sin tur påverkar prestanda i Exchange Server.

Enligt Microsoft arbetar företaget nu på att lösa problemet tillsammans med Apple.

Användare av Office 365 Online Exchange påverkas även av problemet och många användare rapporterar att de inte kan komma åt sin e-post när de använder iOS 6.1.

Som en tillfällig lösning rekommenderar Microsoft att administratörer konfigurerar Exchange Server så att den inte tillåter uppdateringar av kalendern, alternativt blockera enheter med iOS 6.1 helt.

I förra veckan rapporterade flera användare att iOS 6.1 skapar problem med battertiden på vissa av deras enheter.

Problemet med Exchange Server drabbar även den senaste uppdateringen för iPhone 4S med versionsnummer 6.1.1.