Att Apple är ett företag som vill ha kontroll över allt visste vi visserligen, men den nya patentansökning från företaget som hittats av Appleinsider visar att detta sträcker sig långt även på områden vi inte hade kunnat gissa.

Apples ansökningen gäller ett ”system och metod för att planera layouten av en butik” och beskriver i detalj hur Apples butiker detaljstyrs centralt utan inblandning från någon anställd i själva butiken – allt från layouten av butiken till användandet av iPad som informationskiosker som visar aktuell info för andra produkter.

Ett exempel är hur de olika produkterna ska placeras ut i butiken. Produkterna ligger i ”block” som speciell mjukvara arrangerar utifrån butikens storlek och form för att skapa en så enhetlig känsla mellan olika butiker som möjligt.

Ingenting lämnas åt slumpen och butikschefer och anställda har bara att göra som den centralt styrda planeringen säger.