Airplay och Airserver kommer sällan mer till sin rätt än under julen. Ladda ner ett sällskapsspel, samlas framför den stora skärmen och spela tillsammans.