Apples Fusion Drive innebär att en snabb ssd-disk kopplas ihop systemmässigt med en vanlig mekanisk hårddisk. Tekniken gör att det går lika snabbt som med en ssd-disk och lagringskapaciteten hos den större (och billigare) hårddisken kan utnyttjas.

Men det finns tillfällen när det kan vara bra att dela på de två diskarna, antingen för att få bättre kontroll över systemet eller för att byta ut någon av enheterna. Det är en relativt enkel process.

Gör backup

Delar du på en Fusion Drive formateras enheterna, då raderas alla data som finns på de båda diskarna. Vill du spara något av det du har där bör du göra backup först.

Öppna Terminalen

Om de två Fusion Drive-diskarna du vill dela upp inte kör operativsystemet eller används som startskiva, utan bara är anslutna till Macen öppnar du Terminalen (Program > Systemprogram >Terminalen). Du kanske skapade en egen Fusion Drive av ett par externa diskar eller har en Mac Pro med flera hårddiskplatser och har kopplat ihop två av dem till en Fusion Drive.

Kör du OS X på din Fusion Drive måste du starta Terminalen i återställningsläge. Då håller du nere kommando + R när du startar datorn. Om du bara har två diskar i Macen som är konfigurerade som en Fusion Drive används den som startskiva och då måste du också starta i återställningsläget.

Dela på diskarna

För att dela upp diskarna måste du radera den virtuella Core storage-volymgruppen som består av de fysiska diskar som bildar din Fusion Drive. Först måste du hitta det unika id som identifierar gruppen. Det gör du genom att skriva in följande kommando i Terminalen:

diskutil coreStorage list


Här visas alla Core Storage-enheter som är anslutna till Macen.

På skärmen bör du se en tabell som liknar den på bilden ovan. Längst upp står det Logical Volume Group och till höger om det en lång rad med siffror och bokstäver. Det är gruppens id. Kopiera det. Sedan skriver du in följande kommando för att dela upp Fusion Drive-enheterna (ersätt lvgUUID med det id du nyss kopierade):

diskutil coreStorage delete lvgUUID


När du delar upp diskarna i en Fusion Drive formateras de som JHFS+-volymer.

När du separerar enheterna i en Fusion Drive formaterar kommandot enheterna till vanliga Mac OS Extended-volymer (JHFS+). Det är den normala typ av volym som du installerar OS X på eller som används när du formaterar en extern hårddisk.

Egenheter med Fusion Drive

Om du delar upp en Fusion Drive som du köpt från Apple kommer du inte att kunna använda Skivverktyg för att formatera enheterna. Skivverktyg kommer att upptäcka att de två diskarna varit en Fusion drive och de kommer att visas med röd text i listan.

Men det är ingenting att oroa sig över, eftersom du kan installera Mountain Lion på dem ändå. Avsluta Terminalen när du raderat coreStorage-inställningen och välj att installera om Mountain Lion i den lista med alternativ du får i återställningsläget. Du kan välja vilken enhet du vill installera systemet på och när du sedan startar får du tillgång till båda diskarna. När du installerat Mountain Lion kan du gå in i Skivverktyg och formatera diskarna, men om du startar i återställningsläget får du samma problem att formatera dem igen.

Återställningspartition

När du delar upp en Fusion Drive försvinner återställningspartitionen, så se till att din dator är tillräckligt ny för att kunna åteställas via nätet och att du har tillgång till internet och kan ladda ner den senaste versionen av Mountain Lion till din dator. De Macar som levererades i slutet av 2012 med Fusion Drive kräver en speciell version av Mountain Lion som inte finns tillgänglig annat än via internet-återställning.

Albert Filice, MacWorld US Översättning: Lotta Kempe