I musik-appen Gestrument, belönad med Stockholms Stads Innovationsstipendium 2012, spelar du genom att dra fingret över skärmen. Så långt liknar den många andra musik-appar, men det unika är att den kombinerar kreativitet med automatik, eller vad man ska säga. För när du trycker på skärmen spelar appen själv, enligt ett antal givna regler, dock påverkad av var på skärmen du trycker och hur du rör fingret.


På den stora ytan i mitten spelar du. De färgade små "riskornen" representerar en not och ju längre åt höger de är desto kortare klingar de, och ju längre upp i bild desto ljusare.

Trycker du långt åt vänster spelar appen långa fjärdedelsnoter, men långt åt höger istället snabbare sextondelar. Trycker du långt ner spelas mörkare toner och längre upp ljusa. Du kan välja mellan att spela flera instrument samtidigt, eller ett i taget. Spelar du flera kan du ställa in så att vissa håller sig i den mörkare delen av skalan och andra i den ljusare, eller att vissa spelar hel- och halvnoter och andra kortare noter.


Du kan ställa in en mängd olika "regler" för hur instrumenten ska bete sig och även ändra grundförutsättningarna för själva spelytan.

När du rör fingret spelas noterna halvt efter åt vilket håll du rörde fingret och halvt efter sina "regler". Hur mycket får de avvika från grundskalan? Hur mycket får de avvika från grundtakten? Just den här kombinationen gör Gestrument väldigt intressant. Det finns många appar där du kan uppleva att du får så mycket hjälp att du inte har någon kontroll själv, men här är det en väldigt bra balans.

Gestrument har mängder av olika instrument och inställningar, en inspelningsfunktion och dessutom möjlighet att skicka midi till andra instrument.


Appen har ett riktigt bra hjälpavsnitt och många inbyggda tutorials för att lära dig alla funktioner.

Gestrument är en svår app att förklara, du måste nästan testa själv eller åtminstone se en video över hur den funkar. Det känns som om appen har väldigt stor potential, särskilt om du är någorlunda kunnig inom musik. För oss som inte är det kan priset kännas lite avskräckande, men vi rekommenderar ändå att du spanar in appen.

Fakta om Gestrument
Pris: 55 kr
Version: 1.2.1
Plattform: iPad
Länk: http://mw24.se/1sw
Betyg