Förr i tiden sålde Apple en separat version av Mac OS X med serverprogram, som hade ett annat licensavtal och såldes i olika versioner beroende på hur många användare du ville använda det med. De dagarna är numera förbi. Nu gör du en Mac med Mountain Lion till en server genom att installera Apples serverpaket och vips har du en Macserver. Serverpaketet innehåller en rad program och systemtillägg för att göra alla de saker som krävs av en server, men funktionerna och tjänsterna är numera samlade i ett verktygsprogram med det passande namnet Server, där de ligger under varsin flik.

Fildelning
Med en Mac som server kan användare på det lokala nätverket enkelt dela filer både med varandra och till och från servern. OS X kan hantera filåtkomst både med Unixrättigheter och så kallade accesslistor (acl, access control list). Detta gör att du kan få finmaskig kontroll över vilka användare som kommer åt vad på servern.

OS X Server utnyttjar sökmotorn Spotlight för att indexera all delad data så att användare som är uppkopplade mot servern enkelt kan hitta det de söker. Inget mer rotande i stora, djupa filhierarkier bara för att hitta en liten pdf som behövs i ett projekt, för att ta ett tydligt exempel.

Tack vare att moderna Macar har Thunderboltkontakter är det möjligt att koppla även en billig liten Mac mini till Xsan-utrustning, via en Thunderbolt till Fibre Channel-adapter. Xsan är en skalbar lagringsplattform för åtkomst via nätverk som kan byggas ut till enorma kapaciteter med enkel skötsel. Flera servrar kan kopplas till samma Xsan och skriva och läsa data samtidigt. Systemet är kompatibelt med Quantums Stornext File System-format, vilket innebär att även en server med Windows, HP-UX eller något annat operativsystem kan utnyttja anläggningen.

Backup
Med ett rejält lagringssystem kopplat till servern kan du centralisera och automatisera backuper av alla användares data. Funktionen heter Time Machine och fungerar precis som den gör för enskilda användare med skillnaden att du samlar alla backuper centralt och därmed både frigör lagringsutrymme på enskilda maskiner och tar bort risken med att ha femtioelva olika backupenheter.

Se bara till att göra säkerhetskopior av backupen då och då med ett annat program som klonar hela backupvolymen till en annan lagringslösning.

Naturligtvis gör Server även versionshanterad backup på sin egen data, till exempel databaserna över användare och grupper, och e-post.


Serverdiagnos är en viktig övervakningstjänst.

Centralstyrning
Vill du ha ordning och reda bland medarbetarnas Macar kan det krävas att du behåller administratörsrättigheterna för dig själv och installerar och håller koll på de program som finns i maskinerna centralt. Detta brukade tidigare vara något av en huvudvärk för Macadministratörer, speciellt jämfört med hur lätt det är i Windows, men numera är det betydligt enklare.

Apples variant av detta, som man kort och gott kallar Netinstall, kan göra allt från att se till att ett visst program finns på alla datorer i nätverket till att installera rätt version av OS X och en specifik programuppsättning som inte kan ändras på en grupp Macar. När en ny medarbetare ska ha sin Mac förberedd kör du rätt installationsscript och några minuter senare är det klart.


Centralstyrning av vilka program användarna får ha i sina Macar är en självklarhet i många organisationer.

Ett annat program, Software Update Server, kan sedan centralstyra programuppdateringen och har sympatiskt nog den smarta egenskapen att automatiskt ladda ner och spara alla uppdateringar som kommer från Apple så att ingen enskild användare behöver upprepa nerladdningen utan kan hämta paketet från servern i stället. På så sätt får du för­delen att först kunna testa en uppdatering för att se till att den inte ställer till med problem innan den rullas ut till alla användare.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

Funktion: Servermjukvara för OS X
Version: 2.1.1
Systemkrav: Mac med OS 10.8 Mountain Lion
Mer info: apple.se/osx/server
Pris: 149 kronor