Saknaden efter videoverktyget Visual Hub har lindrats lite i och med Adapter. Det hanterar att konvertera filmer, bilder, ljud och skapa ringsingnaler till iPhone. Med ett bra och enkelt gränssnitt men samtidigt många möjligheter till inställningar får det en permanent plats i programmappen.

Fakta: Adapter
Funktion: Konvertering av video, ljud och bilder
Version: 1.4.3
Länk: macroplant.com/adapter/
Pris: Gratis

  • Gratis
  • Kombinerar snabbhet, enkelhet och kontroll
  • Hanterar film, ljud och bildfiler

  • Ingen dvd-bränning
  • Inget stöd för avchd

Betyg: