Brian Cox Wonders of the Universe är en fantastisk app för den som är intresserad av astronomi. BBC står bakom appen och levererar sina vana trogen en välproducerad produktion.

Fakta: Brian Cox Wonders of the Universe
Version: 1.20
Pris: 45 kronor
Plattform: iPhone och iPad
Länk: Brian Cox Wonders of the Universe på App Store


Välgjord
Innehållsrik
Både för iPad/iPhone


Inga anteckningsmöjligheter
Filmer endast med uppkoppling

Betyg: